خانه > نمایندگی فروش

شرایط فروش محصولات تولید شده در مجموعه تولیدی پارس مدیا، بانضمام شرایط اعطای انواع نمایندگی ها در سال ۱۳۹۳ به شرح ذیل می باشد:

الف) تعاریف:

مراکز فروش:

به هر پایانه فروشگاهی که اقدام به خرید و فروش محصولات پارس مدیا می نماید، مرکز فروش گفته می شود. مراکز فروش هیچگونه تعهد و الزامی در مورد میزان فروش و یا حتی تنوع در خرید محصولات ندارند.

نماینده فروش:

به مراکز فروشی که در طول دوره همکاری، از تمام محصولات پارس مدیا موجودی داشته باشند، نماینده فروش گفته می شود. نمایندگی های فروش از خدمات زیر برخوردار خواهند بود.

• برخورداری از میزان تخفیفات بیشتر نسبت به مراکز فروش

• برخورداری از تخفیف ویژه آخر سال، بر حسب میزان فروش سالیانه و رتبه مشتری

• درج نام و مشخصات نمایندگان فروش در سایت رسمی شرکت

• ارسال کاتالوگ محصولات به تعداد مورد تقاضا

نماینده انحصاری:

به نماینده ای گفته می شود که پس از یک دوره یکساله نمایندگی و محرز شدن شرایط اخذ نمایندگی انحصاری، می تواند بصورت انحصاری اقدام به پخش محصولات پارس مدیا در منطقه مورد تقاضا، شهر و یا استان محل سکونت خود، نماید. نماینده انحصاری فروش، از خدمات زیر برخوردار خواهد بود:

• برخورداری از تخفیفات بیشتر نسبت به سایر نمایندگی ها

• ارجاع سفارشات خرید کلیه نمایندگی ها و مراکز فروش مستقر در محدوده فعالیت نماینده انحصاری

• درج نام و مشخصات نماینده انحصاری محصولات پارس مدیا به تفکیک محدوده فعالیت، در سایت رسمی شرکت

• ارسال کاتالوگ محصولات جهت پخش، به تعداد مورد تقاضا

 

ب) شرایط همکاری:

۱-  در شروع همکاری، فروش تنها بصورت نقدی صورت خواهد پذیرفت.

۲-  کلیه نمایندگی ها و نماینده های انحصاری فروش، موظف به رعایت قیمت های مصوب محصولات می باشند.

۳-  در مورد نمایندگی ها و نماینده انحصاری، فروش تنها بصورت کارتنی صورت خواهد پذیرفت.

۴-  حداقل سفارش اجناس از سوی نماینده در شروع همکاری، حداقل یک کارتن از هر محصول خواهد بود.

۵-  در صورت امتناع از تحویل اجناس توسط نمایندگان انحصاری به هر یک از خریداران، شرکت رأساً نسبت به فروش و ارسال اجناس اقدام می نماید.

۶-  هزینه ارسال بار بر عهده خریدار می باشد.

۷-  حمل کالا توسط باربری که از سوی خریدار معرفی می گردد، صورت خواهد پذیرفت. بنابراین هرگونه خرابی و مشکلات ناشی از حمل بار، می بایست فی مابین خریدار و باربری مربوطه مرتفع گردد و شرکت مسوولیتی در قبال آن ندارد.

۸-  نمایندگان فروش، موظف به حفظ موجودی مثبت هر یک از اقلام، در تمام طول مدت نمایندگی می باشند.